Kirirom Global Startup Studio

Recommended Articles

និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការតំណាងឱ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីរបកគំហើញថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ អាស៊ាន (ASEAN Data Sciences Explorer)

និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ និងតំណាងឱ្យប្រទេកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតអាស៊ាន គួររំលឹកផងដែរថាការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីរបកគំហើញថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យអាស៊ាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអាស៊ានហ្វោនដេសិន (ASEAN Foundation) និង អេសអេភី(SAP) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញអំពីសក្តានុពលយុវជន និងបង្កើតនូវការជិះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមសម្រាប់បណ្តាលប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ជាងនេះទៅទៀតការបង្កើតនូវកម្មវិធីនៃការប្រកួតនេះ វាបានចូលរួមអប់រំនិស្សិតប្រមាណជា១៦០០០នាក់ ដែលមកពី ៣៧០គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នៃបណ្តារប្រទេសទាំង១០នៅក្នុងអាស៊ាន

KIT បានចុះហត្ថលេខាលើ MOU ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យបានចុះហត្ថលេខាលើ MOU ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត (NISTI) ក្រោមក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិត (MISTI) ហើយ KIT គឺជាស្ថាប័នទីមួយក្នុងចំណោមវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សា។ លោកចោម ប្រសិទ្ធិ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះ។ MOU

ចាប់ផ្តើមទទួលយកវិនិយោគិនមកលើ QUADUSK ដែលជាក្រុមហ៊ុនទីបីពី KIT

vKirirom Pte. Ltd. សូមប្រកាសថាយើងបានបង្កើត QUADUSK ដែលគ្រប់គ្រងដោយនិស្សិត KIT ៣រូប ហើយយើងក៏ទទួលយកវិនិយោគិនជប៉ុន។ ◆បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃ QIADUSK ចក្ខុវិស័យរបស់ QUADUSK គឺការផ្លាស់ប្តូរទៅរកបច្ចេកវិទ្យា Drone

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Fixh.me ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជានៅ GSEA

ការប្រកួត GSCA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២១ រៀបចំដោយអង្គការសហគ្រិន។ លោកតេង សៀវព័រ ប្រធានក្រុមហ៊ុន Fixh.me ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងឱ្យកម្ពុជា និងទទួលបានទឹកប្រាក់ ២០០០ ដុល្លារ។ គាត់ទទួលបានរង្វាន់សរុបដល់ទៅ

វីគិរីរម្យទទួលយកវិនិយោគិនមកលើ Jobify – ក្នុងការបង្កើតទីផ្សារសម្រាប់វិស្វករ និងក្រុមហ៊ុន

vKirirom Pte. Ltd. សូមប្រកាសថាយើងរួមបញ្ចូល Jobify ពីក្រុមហ៊ុននិម្មិត ដែលនិស្សិត KIT និងអតីតនិស្សិតគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ បានចាប់ផ្តើមសេវាកម្មក្នុងស្រុក និងទទួលយកវិនិយោគិន ៣

សហគ្រិននិស្សិត KIT ចំនួន ៣រូប រួមគ្នាបង្កើត FIXH.me

vKirirom Pte., Ltd. សូមប្រកាសថាយើងបានវិនិយោគលើ Fixh.me ដែលផ្តល់នូវកម្មវិធីផ្គូរផ្គងនៃការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងផ្ទះ ដែលជាសហប្រតិបត្ដិការខាងឧស្សាហកម្មដំបូងគេហើយទទួលយកអ្នកវិនិយោគ ៣រូប។ អេធូអេថោន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យនៅកម្ពុជាបានបង្កើត Incubation Center និង

មូលនិធិវិនិយោគសង្គម KIBOW បានវិនិយោគលើទីក្រុងគីរីរម្យដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទីក្រុងវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជា ដោយគម្រោងវីគីរម្យធម្មជាតិ។

“មូលនិធិវិនិយោគសង្គម KIBOW No. 2” ដំណើរការដោយមូលនិធិ KIBOW (Chiyoda-ku,​ តូក្យូ, នាយកប្រតិបត្តិ៖ យ៉ូស៊ីតូ ហូរី) បានវិនិយោគ ៥០ លានយេនលើ vKirirom

Recommended Articles

និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការតំណាងឱ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីរបកគំហើញថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ អាស៊ាន (ASEAN Data Sciences Explorer)

និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ និងតំណាងឱ្យប្រទេកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតអាស៊ាន គួររំលឹកផងដែរថាការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីរបកគំហើញថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យអាស៊ាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអាស៊ានហ្វោនដេសិន (ASEAN Foundation) និង អេសអេភី(SAP) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញអំពីសក្តានុពលយុវជន និងបង្កើតនូវការជិះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមសម្រាប់បណ្តាលប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ជាងនេះទៅទៀតការបង្កើតនូវកម្មវិធីនៃការប្រកួតនេះ វាបានចូលរួមអប់រំនិស្សិតប្រមាណជា១៦០០០នាក់ ដែលមកពី ៣៧០គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នៃបណ្តារប្រទេសទាំង១០នៅក្នុងអាស៊ាន

ម្ចាស់សហគ្រិនជានិស្សិតឈ្នះពានប្រចាំកម្ពុជា បន្តចូលរួមប្រកួតប្រជែងកម្រិតពិភពលោក

Entrepreneurs’ ​Organization (EO) Cambodia ដែលជាអង្គការសហគ្រិន​​​អន្តរ​ជាតិប្រចាំកម្ពុជា​កាលពីថ្ងៃទី ៦ មករា ២០២១ បានបិទបញ្ចប់កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង​​និស្សិតឆ្នើមមានគំនិតអាជីវកម្ម​ ដោយជ្រើសបាន​ម្ចាស់អាជីវកម្មជានិស្សិតមួយក្រុម​ជាម្ចាស់ពាន។ ឆ្លងតាមការវាយតម្លៃឲ្យពិន្ទុពីចៅក្រម​ជំនាញ ៥ រូប ម្ចាស់​ជ័យលាភីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះបានទៅលើនិស្សិតឈ្មោះ តេង

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ ផ្តល់អាហារូបករណ៍១០០% រយៈពេល ៤ឆ្នាំ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ (KIT) បានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០ភាគរយ រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើជំនាញ វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ ជំនាញគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចអន្តរជាតិ និងស្ថាបត្យកម្ម។ បើតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក KIT។ សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ពីអាហារូបករណ៍នេះ សិស្សទទួលបានដូចជា សិក្សារយៈពេល

អ្នកនាង Chong Chuan Neo​ អតីតគណៈកម្មការនាយកនៃ Accenture Greater China បានចូលរួមជាសមាជិកនៃ vKirirom Pte. Ltd

គិរីរម្យគ្រុប មានកិត្តិយសសូមប្រកាសថា អ្នកនាង Chong Chuan Neo អតីតគណៈកម្មការនាយកនៃ Accenture Greater China បានចូលរួមជាសមាជិកនៃ vKirirom Pte. Ltd សាវតារ

បានបង្កើតគេហទំព័រអេ2អេឌីជីថល

យើងបានបង្កើតគេហទំព័រអេ2អេឌីជីថល។ នេះគឺសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា ហើយអេ2អេឌីជីថលបាននាំមកជូននូវ​ប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍, ដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុន, ការផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល, ឌីហ្សាញ, និងច្រើនទៀត។ តំណទៅកាន់គេហទំព័រ: https://a2a-digital.com/ អេ2អេ ឌីជីថល ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI យើងផ្ដល់ជូននូវបច្ចេកវិទ្យា AI

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រ vKIS, សាលាអន្តរជាតិនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ

គិរីរម្យគ្រុប មានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយ​ក្នុងការជំរាបជូនថា យើង​បាន​ដាក់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ vKIS ដែលជាគេហទំព័ររបស់សាលាអន្តរជាតិមានទីតាំងនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ។ សាលាអន្តរជាតិវីគិរីរម្យ គឺជាសាលាអន្តរជាតិនៅក្រោម​ការដឹកនាំរបស់ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ។ ចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់វេបសាយ: https://www.vkischool.com/

KIT បានចុះហត្ថលេខាលើ MOU ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យបានចុះហត្ថលេខាលើ MOU ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត (NISTI) ក្រោមក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិត (MISTI) ហើយ KIT គឺជាស្ថាប័នទីមួយក្នុងចំណោមវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សា។ លោកចោម ប្រសិទ្ធិ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះ។ MOU

ចាប់ផ្តើមទទួលយកវិនិយោគិនមកលើ QUADUSK ដែលជាក្រុមហ៊ុនទីបីពី KIT

vKirirom Pte. Ltd. សូមប្រកាសថាយើងបានបង្កើត QUADUSK ដែលគ្រប់គ្រងដោយនិស្សិត KIT ៣រូប ហើយយើងក៏ទទួលយកវិនិយោគិនជប៉ុន។ ◆បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃ QIADUSK ចក្ខុវិស័យរបស់ QUADUSK គឺការផ្លាស់ប្តូរទៅរកបច្ចេកវិទ្យា Drone

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Fixh.me ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជានៅ GSEA

ការប្រកួត GSCA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២១ រៀបចំដោយអង្គការសហគ្រិន។ លោកតេង សៀវព័រ ប្រធានក្រុមហ៊ុន Fixh.me ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងឱ្យកម្ពុជា និងទទួលបានទឹកប្រាក់ ២០០០ ដុល្លារ។ គាត់ទទួលបានរង្វាន់សរុបដល់ទៅ

Recommended Articles

និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការតំណាងឱ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីរបកគំហើញថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ អាស៊ាន (ASEAN Data Sciences Explorer)

និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ និងតំណាងឱ្យប្រទេកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតអាស៊ាន គួររំលឹកផងដែរថាការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីរបកគំហើញថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យអាស៊ាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអាស៊ានហ្វោនដេសិន (ASEAN Foundation) និង អេសអេភី(SAP) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញអំពីសក្តានុពលយុវជន និងបង្កើតនូវការជិះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមសម្រាប់បណ្តាលប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ជាងនេះទៅទៀតការបង្កើតនូវកម្មវិធីនៃការប្រកួតនេះ វាបានចូលរួមអប់រំនិស្សិតប្រមាណជា១៦០០០នាក់ ដែលមកពី ៣៧០គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នៃបណ្តារប្រទេសទាំង១០នៅក្នុងអាស៊ាន

ម្ចាស់សហគ្រិនជានិស្សិតឈ្នះពានប្រចាំកម្ពុជា បន្តចូលរួមប្រកួតប្រជែងកម្រិតពិភពលោក

Entrepreneurs’ ​Organization (EO) Cambodia ដែលជាអង្គការសហគ្រិន​​​អន្តរ​ជាតិប្រចាំកម្ពុជា​កាលពីថ្ងៃទី ៦ មករា ២០២១ បានបិទបញ្ចប់កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង​​និស្សិតឆ្នើមមានគំនិតអាជីវកម្ម​ ដោយជ្រើសបាន​ម្ចាស់អាជីវកម្មជានិស្សិតមួយក្រុម​ជាម្ចាស់ពាន។ ឆ្លងតាមការវាយតម្លៃឲ្យពិន្ទុពីចៅក្រម​ជំនាញ ៥ រូប ម្ចាស់​ជ័យលាភីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះបានទៅលើនិស្សិតឈ្មោះ តេង

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ ផ្តល់អាហារូបករណ៍១០០% រយៈពេល ៤ឆ្នាំ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ (KIT) បានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០ភាគរយ រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើជំនាញ វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ ជំនាញគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចអន្តរជាតិ និងស្ថាបត្យកម្ម។ បើតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក KIT។ សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ពីអាហារូបករណ៍នេះ សិស្សទទួលបានដូចជា សិក្សារយៈពេល

អ្នកនាង Chong Chuan Neo​ អតីតគណៈកម្មការនាយកនៃ Accenture Greater China បានចូលរួមជាសមាជិកនៃ vKirirom Pte. Ltd

គិរីរម្យគ្រុប មានកិត្តិយសសូមប្រកាសថា អ្នកនាង Chong Chuan Neo អតីតគណៈកម្មការនាយកនៃ Accenture Greater China បានចូលរួមជាសមាជិកនៃ vKirirom Pte. Ltd សាវតារ

បានបង្កើតគេហទំព័រអេ2អេឌីជីថល

យើងបានបង្កើតគេហទំព័រអេ2អេឌីជីថល។ នេះគឺសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា ហើយអេ2អេឌីជីថលបាននាំមកជូននូវ​ប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍, ដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុន, ការផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល, ឌីហ្សាញ, និងច្រើនទៀត។ តំណទៅកាន់គេហទំព័រ: https://a2a-digital.com/ អេ2អេ ឌីជីថល ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI យើងផ្ដល់ជូននូវបច្ចេកវិទ្យា AI

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រ vKIS, សាលាអន្តរជាតិនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ

គិរីរម្យគ្រុប មានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយ​ក្នុងការជំរាបជូនថា យើង​បាន​ដាក់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ vKIS ដែលជាគេហទំព័ររបស់សាលាអន្តរជាតិមានទីតាំងនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ។ សាលាអន្តរជាតិវីគិរីរម្យ គឺជាសាលាអន្តរជាតិនៅក្រោម​ការដឹកនាំរបស់ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ។ ចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់វេបសាយ: https://www.vkischool.com/

KIT បានចុះហត្ថលេខាលើ MOU ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យបានចុះហត្ថលេខាលើ MOU ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត (NISTI) ក្រោមក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិត (MISTI) ហើយ KIT គឺជាស្ថាប័នទីមួយក្នុងចំណោមវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សា។ លោកចោម ប្រសិទ្ធិ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះ។ MOU

ចាប់ផ្តើមទទួលយកវិនិយោគិនមកលើ QUADUSK ដែលជាក្រុមហ៊ុនទីបីពី KIT

vKirirom Pte. Ltd. សូមប្រកាសថាយើងបានបង្កើត QUADUSK ដែលគ្រប់គ្រងដោយនិស្សិត KIT ៣រូប ហើយយើងក៏ទទួលយកវិនិយោគិនជប៉ុន។ ◆បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃ QIADUSK ចក្ខុវិស័យរបស់ QUADUSK គឺការផ្លាស់ប្តូរទៅរកបច្ចេកវិទ្យា Drone

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Fixh.me ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជានៅ GSEA

ការប្រកួត GSCA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២១ រៀបចំដោយអង្គការសហគ្រិន។ លោកតេង សៀវព័រ ប្រធានក្រុមហ៊ុន Fixh.me ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងឱ្យកម្ពុជា និងទទួលបានទឹកប្រាក់ ២០០០ ដុល្លារ។ គាត់ទទួលបានរង្វាន់សរុបដល់ទៅ

Recommended Articles

និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការតំណាងឱ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីរបកគំហើញថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ អាស៊ាន (ASEAN Data Sciences Explorer)

និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ និងតំណាងឱ្យប្រទេកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតអាស៊ាន គួររំលឹកផងដែរថាការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីរបកគំហើញថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យអាស៊ាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអាស៊ានហ្វោនដេសិន (ASEAN Foundation) និង អេសអេភី(SAP) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញអំពីសក្តានុពលយុវជន និងបង្កើតនូវការជិះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមសម្រាប់បណ្តាលប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ជាងនេះទៅទៀតការបង្កើតនូវកម្មវិធីនៃការប្រកួតនេះ វាបានចូលរួមអប់រំនិស្សិតប្រមាណជា១៦០០០នាក់ ដែលមកពី ៣៧០គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នៃបណ្តារប្រទេសទាំង១០នៅក្នុងអាស៊ាន

ម្ចាស់សហគ្រិនជានិស្សិតឈ្នះពានប្រចាំកម្ពុជា បន្តចូលរួមប្រកួតប្រជែងកម្រិតពិភពលោក

Entrepreneurs’ ​Organization (EO) Cambodia ដែលជាអង្គការសហគ្រិន​​​អន្តរ​ជាតិប្រចាំកម្ពុជា​កាលពីថ្ងៃទី ៦ មករា ២០២១ បានបិទបញ្ចប់កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង​​និស្សិតឆ្នើមមានគំនិតអាជីវកម្ម​ ដោយជ្រើសបាន​ម្ចាស់អាជីវកម្មជានិស្សិតមួយក្រុម​ជាម្ចាស់ពាន។ ឆ្លងតាមការវាយតម្លៃឲ្យពិន្ទុពីចៅក្រម​ជំនាញ ៥ រូប ម្ចាស់​ជ័យលាភីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះបានទៅលើនិស្សិតឈ្មោះ តេង

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ ផ្តល់អាហារូបករណ៍១០០% រយៈពេល ៤ឆ្នាំ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ (KIT) បានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០ភាគរយ រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើជំនាញ វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ ជំនាញគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចអន្តរជាតិ និងស្ថាបត្យកម្ម។ បើតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក KIT។ សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ពីអាហារូបករណ៍នេះ សិស្សទទួលបានដូចជា សិក្សារយៈពេល

អ្នកនាង Chong Chuan Neo​ អតីតគណៈកម្មការនាយកនៃ Accenture Greater China បានចូលរួមជាសមាជិកនៃ vKirirom Pte. Ltd

គិរីរម្យគ្រុប មានកិត្តិយសសូមប្រកាសថា អ្នកនាង Chong Chuan Neo អតីតគណៈកម្មការនាយកនៃ Accenture Greater China បានចូលរួមជាសមាជិកនៃ vKirirom Pte. Ltd សាវតារ

បានបង្កើតគេហទំព័រអេ2អេឌីជីថល

យើងបានបង្កើតគេហទំព័រអេ2អេឌីជីថល។ នេះគឺសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា ហើយអេ2អេឌីជីថលបាននាំមកជូននូវ​ប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍, ដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុន, ការផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល, ឌីហ្សាញ, និងច្រើនទៀត។ តំណទៅកាន់គេហទំព័រ: https://a2a-digital.com/ អេ2អេ ឌីជីថល ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI យើងផ្ដល់ជូននូវបច្ចេកវិទ្យា AI

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រ vKIS, សាលាអន្តរជាតិនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ

គិរីរម្យគ្រុប មានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយ​ក្នុងការជំរាបជូនថា យើង​បាន​ដាក់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ vKIS ដែលជាគេហទំព័ររបស់សាលាអន្តរជាតិមានទីតាំងនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ។ សាលាអន្តរជាតិវីគិរីរម្យ គឺជាសាលាអន្តរជាតិនៅក្រោម​ការដឹកនាំរបស់ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ។ ចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់វេបសាយ: https://www.vkischool.com/

KIT បានចុះហត្ថលេខាលើ MOU ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យបានចុះហត្ថលេខាលើ MOU ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត (NISTI) ក្រោមក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិត (MISTI) ហើយ KIT គឺជាស្ថាប័នទីមួយក្នុងចំណោមវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សា។ លោកចោម ប្រសិទ្ធិ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះ។ MOU

ចាប់ផ្តើមទទួលយកវិនិយោគិនមកលើ QUADUSK ដែលជាក្រុមហ៊ុនទីបីពី KIT

vKirirom Pte. Ltd. សូមប្រកាសថាយើងបានបង្កើត QUADUSK ដែលគ្រប់គ្រងដោយនិស្សិត KIT ៣រូប ហើយយើងក៏ទទួលយកវិនិយោគិនជប៉ុន។ ◆បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃ QIADUSK ចក្ខុវិស័យរបស់ QUADUSK គឺការផ្លាស់ប្តូរទៅរកបច្ចេកវិទ្យា Drone

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Fixh.me ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជានៅ GSEA

ការប្រកួត GSCA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២១ រៀបចំដោយអង្គការសហគ្រិន។ លោកតេង សៀវព័រ ប្រធានក្រុមហ៊ុន Fixh.me ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងឱ្យកម្ពុជា និងទទួលបានទឹកប្រាក់ ២០០០ ដុល្លារ។ គាត់ទទួលបានរង្វាន់សរុបដល់ទៅ